Pers en pr

De directie is het aanspreekpunt voor de pers. Voor uw vragen over bovenschoolse zaken neemt u contact op met Gert Will, directeur-bestuurder (telefoon: 078 – 621 44 37), of stuur een e-mail.

Voor uw vragen die een van de scholen aangaan, neemt u contact op met de schooldirecteur in kwestie.

• cbs Beatrix: Bert van de Loosdrecht.
• cbs Johan Friso: José van Heusden.
• cbs Juliana: Bert van de Loosdrecht, waarnemend.
• cbs Oranje Nassau: Hans Orelio, ad interim.

Beeldgebruik
Vanaf juni 2013 hebben onze scholen en de vereniging een geheel nieuwe ‘corporate identity’ en treden zij in het vervolg naar buiten als ‘Scholen van Oranje’. Het logo sluit aan bij de naam en is gecombineerd met een eigentijds lettertype en modern kleurgebruik. Met deze huisstijl presenteren wij ons herkenbaar en onderscheidend aan de buitenwereld. We hebben eenduidige huisstijlafspraken gemaakt over toepassing van dit nieuwe logo, die ook gelden voor toepassing door externen.

Wilt u voor uw publicatie (een van) onze logo’s ontvangen? Neemt u dan contact op met mevr. Elly Gouman, managementassistente (telefoon 078 – 621 44 37). Zij kan ze u toesturen of mailen, met instructies voor het gebruik ervan.

Copyright
U mag teksten van deze site alleen met onze toestemming gebruiken in uw uitgaven