In de klas

Het doorgeven van de protestants-christelijke identiteit en levensvisie aan leerlingen was al het vertrekpunt bij de oprichting van de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht. We zetten onze inspiratie in voor de kinderen. Hier kunt u ons op aanspreken.

Eenheid in verscheidenheid
Onze medewerkers hebben verschillende christelijke achtergronden. Dat ervaren we als een rijkdom. Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met bidden, Bijbellezen en in de omgang met elkaar. De dagelijkse vormgeving van de identiteit vindt natuurlijk plaats in de klas, in de interactie tussen de leerkracht en het kind.

Leerlingen van alle gezindten zijn welkom, zolang zij en hun ouders onze identiteit respecteren. Wij verwachten dat leerlingen meedoen met activiteiten die een uiting zijn van onze identiteit.

Een groot deel van de ouders heeft geen kerkelijke binding, maar kiest toch voor onze scholen vanwege onze keuzes, het gedrag en de sfeer die uit onze identiteit voorvloeien.