Leren bij Scholen van Oranje

 

Het hart van ons werk vormt het werken voor en met de kinderen. Met ons onderwijs willen wij op die manier inhoud geven aan ons bovenschoolse motto ‘Vorstelijk onderwijs’.

Vorstelijk onderwijs
Het ontwikkelen van talenten staat centraal, zowel voor leerlingen als voor werknemers.

• Wij willen leerlingen mogelijkheden bieden om hun individuele capaciteiten te ontwikkelen.
• Wij willen iedereen in zijn waarde laten; niet iedereen hoeft in hetzelfde goed te zijn.
• Wij willen ruimte geven voor verschillen tussen medewerkers en scholen, waaronder andere vormen van onderwijs, zodat de eigen onderscheidende identiteit inhoud kan krijgen.

Adaptief onderwijs
Met de term ‘adaptief onderwijs’ geven we aan hoe we als school antwoord geven op de specifieke behoeften en talentontwikkeling van de kinderen. In principe maakt elke school hierin eigen keuzes, passend bij het schoolprofiel en het onderwijskundig concept. Het onderwijskundig concept is een sterk element voor ouders om voor een bepaalde school te kiezen.

‘Anders leren’
We bieden onderwijs aan een brede groep kinderen. Ook aan kinderen die op wat voor manier dan ook op- of uitvallen. Dit stelt hoge eisen aan de leerkrachten, de directie en de organisatie van de school. Naast het traditioneel leren ontstaan soms ook vormen van ‘anders leren’ als tweede leerstroom. Elke school heeft een visie op anders leren, die is vertaald in een heldere opzet en transparant ontwikkelplan. Lees hoe onze scholen omgaan met passend onderwijs.