Aanmelden

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Graag weten we uiterlijk een halfjaar voor de vierde verjaardag of we uw kind op school mogen verwelkomen en eerder is voor ons plezieriger. Voor een kennismakingsgesprek maakt u een afspraak met de schooldirecteur of de bouwcoördinator.
Wanneer u voor een van onze scholen kiest, krijgt u te maken met een aanmeldingsprocedure.
Heeft uw kind mogelijk (veel) extra zorg en begeleiding nodig, dan wordt in nauw overleg met u bezien of de school in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Wij worden hierbij ondersteund door een Regionaal Expertise Centrum (REC) en/of het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS).
Meer informatie over aanmelding vindt u in de schoolgids van de betreffende school.