Veiligheid

Wij bieden een veilige omgeving. Kinderen en volwassenen kunnen zich veilig voelen in de school. Die veiligheid is zichtbaar in concreet gedrag:

•   We communiceren open met elkaar: iedereen kan zijn zegje doen en voelt zich serieus genomen.
•   We staan open voor elkaars mening en tonen respect.
•   We maken heldere afspraken: zeg wat je doet en doe wat je zegt.
•   Indien respect ontbreekt of de veiligheid in het geding is, worden mensen daarop aangesproken.

Veiligheid gaat ook over samenwerking met andere instanties, zoals jeugdzorg, politie, gemeente en welzijn. Gezien de belangrijke maatschappelijke positie van onze scholen in de wijk krijgt deze samenwerking steeds meer nadruk.

De veiligheid is ook zichtbaar in de wijze waarop wij de privacy van onze leerlingen en medewerkers waarborgen en beschermen. Meer daarover kunt u lezen in het privacy reglement leerlingen, reglement sociale media en reglement cameratoezicht.