In de samenleving

Wij staan midden in de samenleving, houden oog voor veranderingen en spelen daarop in met onze lesprogramma’s en leermiddelen. Zonder onze eigen visie geweld aan te doen. Wij werken samen met andere organisaties (binnen en buiten het onderwijs) om leerlingen optimaal voor te bereiden op hun maatschappelijke rol. Gezien de aanzienlijke maatschappelijke positie van onze scholen in de wijk wordt samenwerking met lokale instanties steeds belangrijker. Denk hierbij aan jeugdzorg, politie, gemeente, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, sportclubs, bibliotheken, kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelzalen.