Kernwaarden

De identiteit van de vereniging is vastgelegd in een aantal kernwaarden. De kernwaarden zijn de leidende, algemeen aanvaarde principes in de organisatie. Met elkaar vormen ze de grondslag van waaruit we ons werk doen.

Kernwaarde 1: Professioneel
Professionaliteit zorgt ervoor dat wij ons vak goed uitoefenen, dat wij ons blijven ontwikkelen, dat wij intensief samenwerken binnen en buiten de organisatie en dat wij onze leerlingen en medewerkers maatwerk in een veilige leer- en werkomgeving bieden.

Kernwaarde 2: Betrokken
Betrokkenheid gaat over aandacht voor de ander. Betrokkenheid is een kernwaarde voor alle bij SvO betrokken personen: medewerkers, leerlingen, ouders, bestuur, etc. De betrokkenheid zorgt ervoor dat we meer doen dan alleen ons programma afdraaien: actief bezig zijn met niet-lesgebonden activiteiten, proactieve communicatie met ouders en opvoeders, opkomen voor de organisatie, een actieve bijdrage leveren aan de belangen van de school en de school vertegenwoordigen in andere netwerken.

Kernwaarde 3: Resultaat
Op alle niveaus van de organisatie maken we duidelijke afspraken en formuleren we doelen. We nemen onze verantwoordelijkheid en leggen op transparante wijze verantwoording af. De directeuren werken daarom met een heldere beleidscyclus en daarop afgestemde managementrapportages. Medewerkers laten afspraken en heldere doelen leidend zijn in hun eigen functioneren.