Missie

De identiteit van de vereniging is vastgelegd in een aantal kernwaarden. De kernwaarden helpen ons de missie en visie waar te maken en te handelen zoals verwoord in het strategisch beleidskader.

Onze missie
Wij zijn een professionele, groeiende en gastvrije organisatie, die leerlingen en medewerkers vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging een respectvolle en veilige omgeving biedt. Ons kwalitatief uitstekende onderwijs biedt ieder kind de kans om zijn of haar talenten optimaal te ontplooien. Wij staan midden in de maatschappij. Onze scholen zoeken actief aansluiting in de wijken en met organisaties in het belang van het onderwijs en het welzijn van de kinderen.

Download het strategisch beleidsplan