Bureau

Het bureau is de verbindende en schooloverstijgende koepel van SvO. Op het bureau aan de Dubbelsteijnlaan West 54 in Dordrecht werken twee mensen:

• Gert Will, directeur-bestuurder
• Elly Gouman, managementassistente