Directieteam

Het directieteam bestaat uit algemeen directeur Gert Will (voorzitter) en de vier directeuren van de Scholen van Oranje:

• cbs Beatrix: Bert van de Loosdrecht
• cbs Johan Friso: José van Heusden
• cbs Juliana: Bert van de Loosdrecht, waarnemend
• cbs Oranje Nassau: Hans Orelio, ad interim

Het directieteam bespreekt allerlei beleidszaken op verenigingsniveau en bereidt beleidsvoornemens voor. Elke schooldirecteur heeft, naast de verantwoordelijkheid voor zijn of haar school, een beleidsdomein in portefeuille. De verdeling is als volgt:

• José van Heusden: onderwijs
• vacant: personeel en organisatie
• Bert van de Loosdrecht: financiën en huisvesting

De directeur-bestuurder blijft voor alle domeinen eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan het bestuur.