Vereniging

De Scholen van Oranje zijn al meer dan een eeuw geworteld in de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht. De vereniging heeft het doel de christelijke identiteit uit te dragen op de vier scholen in Dordrecht.

Iedereen kan voor € 12,50 per jaar lid worden van deze vereniging. Een vereniging als organisatievorm kent voordelen:

• Bij belangrijke besluiten zal het bestuur de leden altijd om advies vragen.
• Als lid kunt u uw democratische recht uitoefenen door een ledenvergadering bijeen te roepen.
• U krijgt altijd een uitnodiging voor onze jaarvergadering.

Het verenigingsbestuur bestaat uit zes gekozen leden van de vereniging en is het onbezoldigde bevoegd gezag van de vereniging.
Na een intensief voorbereidingstraject heeft het bestuur van de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht in april 2013 besloten over te gaan op de nieuwe naam. De vereniging blijft als rechtspersoon gewoon bestaan; ons ‘handelsmerk’ met bijpassend logo en een geheel vernieuwde huisstijl wordt Scholen van Oranje.

Scholen van Oranje werkt samen met andere schoolorganisaties in Dordrecht. Het schoolbestuur wil daarbij de autonomie behouden.