Arbeidsvoorwaarden

Op de Scholen van Oranje houden we ons aan de meest recente cao-po (collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs), zoals deze is vastgesteld door de PO-Raad.