Begeleiding docenten

De directeur begeleidt zijn personeel en de intern begeleider (IB’er) treedt op als de vakinhoudelijke achtervang voor leerkrachten met kinderen in de klas die door specifieke leer- of gedragsproblemen (tijdelijk) speciale zorg en aandacht behoeven.