Invallers

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, komt er een invaller voor de groep. Het lukt echter niet altijd om een invaller te vinden.
Om te zorgen dat het onderwijs toch doorgaat, zijn alle mogelijkheden om binnen de school een oplossing te vinden op papier gezet.
We nodigen bevoegde leerkrachten van harte uit om zich als invaller op te geven door een mail te sturen aan secretariaat@scholenvanoranje.nl.

Invallers van de Scholen van Oranje maken gebruik van een digitaal systeem voor invallers waarin iedere invaller zijn/haar eigen gegevens beheert en aangeeft op welke dagen en voor welke groepen hij/zij beschikbaar is. Als je als invaller bent aangenomen, krijg je inloggegevens voor http://scholenvanoranje.invallersonline.nl.