Scholing

We dagen personeelsleden uit tot ontwikkeling: we hebben goed personeel nodig voor kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen. Hiervoor is bovenschools Integraal Personeelsbeleid (IPB) geĆÆmplementeerd.
Het ontwikkelen van talenten staat centraal, zowel voor leerlingen als voor werknemers. Wij spelen in op de individuele mogelijkheden van de werknemers om binnen de school of bovenschools gebruik te maken van zijn of haar specialiteit.
Ons personeelsbeleid biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en twee bovenschoolse coaches begeleiden de medewerkers in hun professionele ontwikkeling.
Er is met vier scholen ruimte voor horizontale en verticale (blije) mobiliteit.

We zijn stageschool en werken nauw samen met de Pabo InHolland in Dordrecht, de open christelijke opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Hiertoe is een convenant afgesloten, dat elk jaar wordt geƫvalueerd.
Daarnaast zijn er mbo-stagiairs die een opleiding tot onderwijs-assistent volgen.