Stagiairs

Op onze scholen zijn regelmatig stagiairs aanwezig. De meesten studeren aan de Pabo InHolland in Dordrecht, de open christelijke opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Daarnaast zijn er mbo-stagiairs die een opleiding tot onderwijs-assistent volgen.

  • Eerste- en tweedejaars studenten lopen één dag per week stage.
  • Derdejaars studenten lopen twee dagen per week stage.
  • ln het vierde jaar nemen stagiairs steeds meer taken van de leerkracht over. De leerkracht blijft echter altijd eindverantwoordelijk.
  • Mbo-stagiairs lopen een halfjaar dagelijks mee in een aantal groepen, waar zij ondersteunende werkzaamheden verrichten.

Wil je stage lopen op een van onze scholen? Neem dan contact op met de directeur van die school.