Leren bij Scholen van Oranje

Het hart van ons werk vormt het werken voor en met de kinderen. Met ons onderwijs willen wij op die manier inhoud geven aan ons bovenschoolse motto 'Met zin naar school'.

In ons onderwijs staat talentontwikkeling centraal, zowel voor leerlingen als voor werknemers via eigentijds onderwijs.

  • Wij willen leerlingen mogelijkheden bieden om hun individuele capaciteiten te ontwikkelen.
  • Wij willen iedereen in zijn waarde laten; niet iedereen hoeft in hetzelfde goed te zijn.
  • Wij willen ruimte geven voor verschillen tussen medewerkers en scholen, zodat de eigen onderscheidende identiteit inhoud krijgt (zoals onder meer in andere onderwijsvormen).
  • Onze leerlingen ervaren in hun schooltijd een ontdekkingsreis langs een gevarieerd aanbond om te ervaren wat kunst-cultuur-sportmaatschappij en religie voor hen betekent.
  • Binnen de Scholen van Oranje word je als medewerker gezien, geïnspireerd, gewaardeerd en gefaciliteerd zodat je je bezield en bevlogen kunt richten op het leer- en ontwikkelproces van leerlingen.
  • Wij investeren actief in het vasthouden van de natuurlijke nieuwsgierigheid én betrokkenheid van de leerling door bewuste en onderbouwde keuzes te maken in aanbod rond onderwijs en ontwikkeling (bewegend-technisch-onderzoekend-digitaal theoretisch en praktisch onderwijs).

Adaptief onderwijs

Met de term 'adaptief onderwijs' geven we aan hoe we als school antwoord geven op de specifieke behoeften en talentontwikkeling van de kinderen. In principe maakt elke school hierin eigen keuzes, passend bij het schoolprofiel en het onderwijskundig concept. Deze zijn beide vaak sterk van invloed op de schoolkeuze van ouders.

'Anders leren'

We bieden onderwijs aan een brede groep kinderen. Ook aan kinderen die op wat voor manier dan ook op- of uitvallen. Dit stelt hoge eisen aan de leerkrachten, de directie en de organisatie van de school. Naast het traditioneel leren ontstaan soms ook vormen van 'anders leren' als tweede leerstroom. Elke school heeft een visie op anders leren, die is vertaald in een heldere opzet en transparant schoolplan. Deze kunt u vinden op de website van onze scholen. De omschrijving van passend onderwijs in het primair basisonderwijs vindt u hier.