Integriteit

Integriteit staat enorm in de belangstelling. Dat is ook begrijpelijk, want er zijn nogal wat zaken van belangenverstrengeling, fraude, omkoop en misbruik van bevoegdheden in de publiciteit gekomen. Een school is een maatschappelijke organisatie en heeft daardoor het vertrouwen nodig van ouders, leerlingen en de omgeving. Een integer bestuur en integere medewerkers zijn hiervoor een voorwaarde. Daar werken wij voortdurend aan. Waar het bij integriteit in organisaties vooral om gaat, is het bespreekbaar maken van normen en waarden. Dit betekent dat we naast concrete regels en gedragslijnen ook open praten over wat we wel of niet acceptabel vinden of wat beter kan. Dat gebeurt jaarlijks binnen het bestuur, het directieteam en op de scholen.

Het integriteitsbeleid waar instemming aan is verleend, vindt u hier.