In de samenleving

Wij staan midden in de samenleving en dragen actief bij, zoals met Kerst zingen voor onze ervaren medemens. We hebben oog voor veranderingen en spelen daarop in met onze lesprogramma’s en leermiddelen. Zonder onze eigen visie geweld aan te doen. Wij werken samen met andere organisaties (binnen en buiten het onderwijs) om leerlingen optimaal voor te bereiden op hun maatschappelijke rol. De Scholen van Oranje hebben een aanzienlijke maatschappelijke positie in de wijk, en daarin wordt samenwerking met lokale instanties steeds belangrijker. Denk hierbij aan jeugdzorg, politie, gemeente, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, sportclubs, bibliotheken, kinderdagverblijven, bso's en peuterspeelzalen.

Scholen van Oranje werkt ook samen met andere schoolorganisaties in Dordrecht. Het schoolbestuur wil daarbij de autonomie behouden.