Werken bij Scholen van Oranje

Werken bij de Scholen van Oranje is leuk en ontwikkelingsgericht!

Kwalitatief goedgeschoold personeel is een voorwaarde voor het onderwijs aan onze leerlingen. Daarom bieden we jou als (toekomstige) medewerker binnen de kaders van de organisatie ook de kans om een leven lang bij ons te leren. Je bent eigenaar van je eigen ontwikkelproces, waarbij nascholing en collegiale consultatie vaste onderdelen zijn. Scholen van Oranje valt daarin op ten opzichte van andere organisaties. Afgelopen jaar mochten we over enkele van onze topics tijdens het schoolleiderscongres met de minister van onderwijs, Mariëlle Paul van gedachten wisselen. We kregen hierover lovende woorden.
De leerkrachtcompetenties uit de Wet Beroepen in het Onderwijs staan hierbij centraal.

  • We stimuleren dat onze mensen hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. In een gesprekkencyclus volgen we ieders ontwikkeling en ambities, het gespreksverslag komt in het eigen personeelsdossier te staan.
  • We proberen flexibel te zijn om de eigen mobiliteit en interne groeimogelijkheden van onze medewerkers te vergroten, maar ook om overplaatsingen mogelijk te maken als het aantal leerlingen afneemt door krimp.
  • We zetten met een verzuimprotocol, zorgvuldig casemanagement en goed overleg in op de optimale beheersing van het ziekteverzuim.
  • We werken aan een professionele cultuur met systematische zelfreflectie en we spreken elkaar respectvol aan.
  • Personeelsleden met een aanstelling weten bij aanvang wat hun rechten en plichten zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Op de Scholen van Oranje houden we ons aan de meest recente CAO PO (Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs), zoals deze is vastgesteld door de PO-Raad en de personeelsvakorganisaties. Scholen van Oranje heeft een eigen collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten voor alle personeelsleden.

Schoolcultuur en leiderschap

Samen maken we Scholen van Oranje. We werken dagelijks aan een gezonde schoolcultuur, waarbij we uitgaan van de volgende vijf uitgangspunten:

  1. We hebben een professionele cultuur.
  2. De autonomie ligt zo laag mogelijk in de organisatie.
  3. We gaan uit van dienend leiderschap.
  4. Verandering is fact of life.
  5. We zijn een lerende organisatie.