Klokkenluidersregeling

De Wet Huis voor Klokkenluiders is een wet die als doel heeft om het melden van misstanden in organisaties mogelijk te maken. Alle organisaties met 50 werknemers of meer moeten een interne meldregeling hebben. Die regeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. De MR heeft instemmingsrecht wat betreft de invoering of wijziging van een interne meldregeling.

Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider is een werknemer of voormalig werknemer die melding doet van het vermoeden van een misstand. Een van de doelen van de Wet Huis voor klokkenluiders is om deze werknemers, die een misstand melden, te beschermen. Ook beoogt de wet het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken.

De klokkenluidersregeling waar instemming aan is verleend vindt u hier.