Scholing

We zijn een opleidingsschool en een lerende organisatie. We dagen zowel startende als ervaren personeelsleden uit tot ontwikkeling, want we hebben goed personeel nodig voor het beste onderwijs aan onze leerlingen. Ons personeelsbeleid biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Talentontwikkeling staat centraal, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Wij maken graag gebruik van jouw specialiteit, talent en individuele mogelijkheden, zowel binnen de school als bovenschools. Directies, stafleden en een bovenschoolse coach (binnenkort aangevuld met schoolopleiders) begeleiden de medewerkers in hun professionele ontwikkeling. Er is met vier scholen voldoende ruimte voor vrijwillige mobiliteit.