Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de basis voor onze missie, visie en dagelijks handelen: verbondenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en betrokkenheid en verwondering.

Verbondenheid

Iedere leerling, medewerker, ouder en andere betrokkene wordt gestimuleerd zich te verbinden met anderen en bij te dragen aan het doel om voor iedere leerling het best mogelijke te bieden. Naast verbondenheid onderling, zoeken we verbindingen met de wereld buiten de school. We zetten binnen SvO in op lerende gemeenschappen op de scholen en tussen de scholen. Die lerende gemeenschappen dragen bij aan het verzamelen en delen van kennis.

Verantwoordelijkheid

We kunnen uitleggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen en zijn daardoor aanspreekbaar op ons handelen en gedrag. Wij zetten ons maximaal in, zodat elk kind zich optimaal kan ontplooien/ontwikkelen. Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid door verstandige keuzes te maken, na te denken over wat ze doen en anderen te zien. Hierbij hebben we oog voor de ander en de omgeving waarin we leven, voor nu en de volgende generaties.

Vertrouwen

We zijn betrouwbaar en integer naar onszelf en naar anderen vanuit het geloof in onze eigen goede bedoelingen en intenties en die van anderen. Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen. We creëren ruimte om te experimenteren en met lef nieuwe dingen te onderzoeken. Hierbij mogen we fouten maken. Zo rusten wij onze leerlingen toe om de uitdagen van het leven vol (zelf)vertrouwen tegemoet te treden.

Verwondering

Wij inspireren onze leerlingen om zich verder te ontplooien. Hierbij denken wij in kansen en mogelijkheden. Ook gaan we op zoek nar de vraag, meer nog dan naar het antwoord. Wij blijven onze omgeving waarderen en genieten van de wereld om ons heen. Wij leren onze leerlingen vanuit onze christelijke identiteit oog te hebben voor elkaar en daar ook naar te handelen. Ieder kind kan zich ontwikkelen doordat wij een passende, inspirerende omgeving creëren die gericht is op leren. We leren ze te reflecteren op hun weg naar een zinvolle plek in de maatschappij en leren ze de toenemende complexiteit van de maatschappij te begrijpen, zodat ze doordachte keuzes kunnen maken voor nu en voor de toekomst.