Invallers

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, komt er een invaller voor de groep. We nodigen bevoegde leerkrachten van harte uit om zich als invaller op te geven door een mail te sturen aan secretariaat@scholenvanoranje.nl. Als je als invaller bent aangenomen, beheren we een gezamenlijk bestand. Daarin kun je je beschikbaarheid per dagdeel opgeven en zie je waar je nodig bent.