Begeleiding docenten

Als (startende) leerkracht staat ook jouw ontwikkeling centraal. Leren voor het leven geldt zowel voor de leerling als voor onze medewerkers. Scholen van Oranje zit samen met enkele andere besturen in een partnerschap 'Samen Opleiden'. Als aankomend onderwijsprofessional ben je al gewend om naast de begeleiding van je mentor in de klas ook met je collega's in leerteams samen te werken. Daarnaast heb je regelematig gesprekken gevoerd met de (bovenschools) schoolopleider. Als leerkracht blijf je ook die passende begeleiding van je coach krijgen, zodat je je professionaliteit duurzaam ontwikkelt. De intern begeleider (IB’er) treedt op als jouw vakinhoudelijke achtervang wanneer je kinderen in de klas hebt die door specifieke leer- of gedragsproblemen (tijdelijk) om speciale zorg en aandacht vragen. Na enige jaren ervaring hopen we dat jij dit stokje ook weer oppakt om als mentor je eigen kennis en kunde aan nieuwe aankomende onderwijsprofessionals door te geven.