Organisatie

Directieteam

Het directieteam bestaat uit:

 • directeur-bestuurder: Jaap van der Put (voorzitter)
 • directeur cbs Beatrix: Bert van de Loosdrecht
 • directeur cbs Johan Friso: José van Heusden
 • directeur cbs Juliana: Cora Hageman-van de Berg
 • directeur cbs Oranje Nassau: Micha van Tulden

Staf en bestuursbureau

 • Yvonne Mans is managementassistente voor de directeur-bestuurder en het toezichthoudend bestuur.
 • Arnelieke de Bondt is functionaris gegevensbescherming.
 • (mw) Jos Smit is kwaliteitsmedewerker.

U kunt het bestuur en de directeur-bestuurder per mail bereiken via directie@scholenvanoranje.nl.

Toezichthoudend bestuur

De Scholen van Oranje vallen onder de Vereniging Een School met de Bijbel (de statutaire naam). Het bestuur van Scholen van Oranje heeft de directeur-bestuurder gemandateerd om namens hen als bevoegd gezag van de Scholen van Oranje te fungeren en op te treden als uitvoerend bestuurder. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de directieleden en de medewerkers van het bestuurskantoor.

In het bestuur van onze vereniging hebben zitting:

 • Peter de Wit, voorzitter
 • Nelleke Heitkamp, vice-voorzitter
 • Albert Buitenhuis, algemeen lid
 • Peter Naeije, algemeen lid
 • Peter Wolf, algemeen lid

Scholen van Oranje houdt zich aan de code goed bestuur in het primair onderwijs.