Stagiair(e)s

Onze scholen zijn opleidingsscholen. Wil je bij ons stage lopen? Neem dan direct contact op met de directeur van de school van jouw voorkeur.

De meeste stagiairs studeren aan de pabo van Inholland in Dordrecht, de open christelijke opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Daarnaast zijn er mbo-stagiairs die een opleiding tot onderwijsassistent en leraarondersteuner volgen.

  • Eerste- en tweedejaars studenten lopen één dag, twee dagen per week stage.
  • Derdejaars studenten lopen twee dagen per week stage.
  • ln het vierde jaar nemen stagiairs steeds meer taken van de leerkracht over. De leerkracht blijft echter altijd eindverantwoordelijk.
  • Mbo-stagiairs lopen een halfjaar dagelijks mee in een aantal groepen, waar zij ondersteunende werkzaamheden verrichten.