Aanmelden

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school!

  • Graag weten we uiterlijk een halfjaar voor de vierde verjaardag of we uw kind op school mogen verwelkomen (en eerder is voor ons nog plezieriger).
  • Voor een kennismakingsgesprek maakt u een afspraak met de schooldirecteur of de bouwcoördinator.

Heeft uw kind mogelijk (veel) extra zorg en begeleiding nodig, dan kijken we – in nauw overleg met u – of we in staat zijn de juiste onderwijskundige antwoorden te bieden.

Meer aanmeldingsinformatie staat op de site en in de schoolgids van de betreffende school.