Strategie

Het bestuur heeft een strategisch fundament met kwalitatieve normen. De richting waarin de organisatie zich wil ontwikkelen is beschreven in een koersplan met als ondertitel 'Met zin naar school'. Hierin staan de strategische accenten voor de periode 2023-2027 verwoord. Het strategisch fundament met zijn richtinggevende uitspraken vormt het referentiekader voor onze hele organisatie.

Het directieteam bepaalt in de operationele plannen en (deel)beleidsplannen hoe ze het koersplan op schoolniveau invullen, plannen en uitvoeren.