Vereniging

De Scholen van Oranje zijn al meer dan 120 jaar geworteld in de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht. De vereniging heeft het doel christelijke scholen voor primair onderwijs op te richten en/of in stand te houden in Dordrecht. Op dit moment behoren de scholen Cbs Beatrix, Johan Friso, Juliana en Oranje Nassau in de wijken Dubbeldam en Stadspolders tot onze vereniging. Een vereniging als organisatievorm heeft de volgende kenmerken:

  • Als lid kunt u uw democratische recht uitoefenen via een ledenvergadering
  • In een beperkt aantal beslissingen (o.a. benoeming bestuursleden) heeft uw stemrecht
  • U krijgt altijd een uitnodiging voor onze jaarvergadering.
Het verenigingsbestuur bestaat uit vijf gekozen toezichthoudende leden van de vereniging en is het onbezoldigde bevoegd gezagsdeel van de vereniging. Samen met de door de toezichthouders benoemde directeur-bestuurder vormen ze het zeskoppig bestuur. De directeur-bestuurder is de uitvoerend bestuurder die hiervoor bezoldigd wordt. Het bestuur bestuurt ook namens u. Als lid van de vereniging bent u direct betrokken bij de ontwikkeling van de Scholen van Oranje. Iedereen (zeker elke ouder) kan het lidmaatschap aanvragen.

Wilt u zich aanmelden? Mailt u dat dan naar secretariaat@scholenvanoranje.nl met vermelding van uw volledige naam en adres. U ontvangt een factuur van € 12,50. Na betaling wordt uw lidmaatschap bevestigd en het jaar erna zonder bericht verlengd. De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,50.